Transformace centrálního statku v Dolních Chabrech

- Název stavby: Rekonstrukce statku na Hrušovanském náměstí - Chaberský dvůr
- Místo stavby: Dolní Chabry, Hrušovanské nám. č.p. 253/5 parc. č. 534/1

- Charakter stavby: rekonstrukce
- Investor a objednatel: Úřad městské části Praha - Dolní Chabry, Spořická 314/42
- Zpracovatel: Ing. arch. Karel Veselý
- Číslo zakázky: AMAi 0123
- Časový průběh: předpoklad: zahájení stavby - 04/2006 předpoklad: dokončení stavby - 12/2007

 

Chabry - statek

budoucí koncertní sál

Toto je stránka, která je doplňkem podkladů pro výběrové řízení na transformaci centrálního statku v Dolních Chabrech na městské centrum, městský úřad, ordinace, polyfunkční sál, EUROINFOSÁL.
Zde jsou umístěny doplňující podklady (výkresy, popisy a pod.). Zároveň tato stránka podává informace pro občany, kteří se o projekt zajímají.

V jaké fázi se projekt nachází? Stavba je již dokončena, dovybavuje se interierem. Dne 29.11.2008 byla slavnostně otevřena pro veřejnost, proběhlo několik zahajovacích koncertů, výstava fotografií a prohlídka objektem. Od nynějška se začne naplňovat postupně provoz tak, aby statek začal fungovat pro občany dle záměru před třemi roky. Věříme, že v nedaleké budoucnosti si už obyvatelé Chaber nebudou umět představit dobu, kdy zde jen mlčky stály nevlídné trosky rozpadajícího se statku... >>>akt. k 12/2008, KV<<<

Které všechny dokumenty si můžete stáhnout? V tabulce "Soubory studie (2005)" naleznete původní studii. V dalších tabulkách byly soubory buď v autocadu, nebo v pdf či excelu a wordu sloužící jako podklad pro dotčené subdodavatele a ostatní zůčastněné na realizaci. Z důvodu ukončení stavby a zprovoznění budovy již nejsou třeba zdrojové výkresy, proto nejsou již všechny odkazy aktivní.


 
Chabry - statek Studie (2005)
 
DOKUMENT
AUTOCAD 2000 (dwg)
PDF (pdf)
OSTATNÍ
textová část
-
(3,1 MB)
-
výkres přízemí
-
-
(2,1 MB)
výkres patra
-
-
(1,5 MB)
výkres 2. patra
-
-
(1,2 MB)
hl. perspektiva
-
-
(1,5 MB)
hist. mapa z roku 1848 (statek s číslem 35)
-
-
(0,6 MB)

 


 
Chabry - statek Dokumentace pro výběrové řízení
 
DOKUMENT
AUTOCAD 2000 (dwg)
PDF (pdf)
OSTATNÍ
technická a průvodní zpráva
-
výkaz výměr - podklad pro nabídkový rozpočet
-
-

není aktuální, viz spodní tabulka!
půdorys 1.PP (1:50)
nezazipovany vykres
prevedeny vykres do pdf
zazipovany vykres (6,9 MB)
půdorys 1.NP (1:50)
prevedeny vykres do pdf
půdorys 2.NP (1:50)
prevedeny vykres do pdf
půdorys 3.NP (1:50)
prevedeny vykres do pdf
půdorys krovu (1:50)
prevedeny vykres do pdf
pohled na střechu (1:50)
prevedeny vykres do pdf
řezy A-A, B-B, C-C (1:50)
prevedeny vykres do pdf
řezy D-D, E-E (1:50)
prevedeny vykres do pdf
pohledy 1 (1:50)
prevedeny vykres do pdf
pohledy 2 (1:50)
prevedeny vykres do pdf
ctb soubor pro AutoCAD - tisk
-
-
situace (1:200)
nezazipovany vykres
prevedeny vykres do pdf
zazipovany vykres (1,2 MB)
tabulka oken
nezazipovany vykres
-
zazipovany vykres (0,1 MB)
detaily
-
-
zazipovany vykres (6,8 MB)
tabulka dveří
-
-
tabulka místností
-
-
zazipovany vykres

 


 
Chabry - statek Doplňující dokumentace pro výběrové řízení
 
DOKUMENT
AUTOCAD 2000 (dwg)
PDF (pdf)
OSTATNÍ
stávající stav
(1,9 MB)
-
-
geologické poměry staveniště
-
(1,5 MB)
-
úplná statická zpráva - část I a II
-
-
(0,9 MB)
mykologický průzkum, 8/2005
-
(0,4 MB)
-
detail D2.47 mříží u vodního meandru, řez terénem v tomto místě (položka v rozpočtu Z 22), 1.5.2006
-
-
(0,2 MB)
statická zpráva a popis III, upřesňuje především lávku a schodiště, 3.5.2006
-
-
detail D2.48 vstupní brány (položka v rozpočtu Z 13), 4.5.2006
-
-
(0,2 MB)

>>> opravený výkaz výměr vč. položek chlazení a MaR - podklad pro nabídkový rozpočet, 9.5.2006 <<<

-
-
upřesnění měření a regulace (mar.doc), 9.5.2006
-
-
detail D2.49 výplní portálu na jižní fasádě (položka v rozpočtu T 11), 15.5.2006
-
-
upřesnění truhlářských výrobků, 15.5.2006
-
-
upřesnění svítidel, 16.5.2006
-
-
upřesnění skleněných výrobků, 18.5.2006
-
-
upřesnění svítidel II., 22.5.2006
-
-

 


 
Chabry - statek Doplňující dokumentace v průběhu výstavby (od března 2007)
 
DOKUMENT
AUTOCAD 2000 (dwg)
PDF (pdf)
OSTATNÍ
kontakty na jednotlivé profese
-
-
profese: chlazení (změna 5.4.2007)
-
-
(4,3 MB)
profese: topení
-
-
(3,7 MB)
profese: MaR
-
-
(6,1 MB)
mykologický posudek III/2007
-
-
(7,1 MB)
návrh ošetření dřevěných prvků - strop 1.NP
-
-
(1,1 MB)
návrh ošetření dřevěných prvků - strop 2.NP
-
-
(1,1 MB)
profese: VZT
-
-

(2,3 MB)

požární zpráva s graf. přílohou ke stav. pov.
-
-

(0,7 MB)

požární zpráva s graf. přílohou - dodatek
-
-

(0,3 MB)

osazovací plán zahrady
-
-

(12 MB)


 
 

 

                                                                                        K.  Veselý, mob. 602 494 754


 
 

Adresa domovských stránek: http://www.spira.li


vesely@in.spira.li

NAVRCHOLU.cz